czwartek, 26 czerwca 2014

Konkurs o stypendium dla przyszłych artystów

Początkujący artyści mają naprawdę niełatwo. Nauka w szkołach artystycznych, nawet tych publicznych kosztuje. Tylko nieliczni mają wsparcie rodzin. Wiele takich młodych osób rezygnuje z marzeń i wybiera inną ścieżkę kariery. Jest także grupa, która stawia na swoim i dąży do zostania artystą, malarzem, architektem, muzykiem... Ale nie zapominajmy, że jedną z głównych przeszkód jest właśnie zła sytuacja materialna. W takich przypadkach warto się starać o stypendium.

Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO ogłosiła konkurs o stypendium Beaty i Michała Chyczewskich. Pewnie sprawa nie przyciągnęłaby mojej uwagi tak bardzo, gdyby nie jeden szczegół. Stypendium zostało ufundowane przez parę młodą, ich rodziny i przyjaciół z okazji zawarcia małżeństwa. Niesamowita inicjatywa. W tych czasach mamy już niewiele takich osób gotowych wesprzeć młodych, rozwijających się ludzi i pomóc im spełnić swoje marzenia związane ze światem sztuki.

Ale to stypendium nie jest dla każdego. Oto najważniejsze informacje i wymagania dla kandydatów.
  • Przeznaczone jest dla absolwentów szkół średnich, rozpoczynających naukę na studiach wyższych artystycznych (trzeba zostać najpierw przyjętym na te studia i posiadać o tym zaświadczenie).
  • Dotyczy kandydatów podejmujących studia na uczelni na terenie województwa małopolskiego.
  • Otrzymają je dwie osoby.
  • Kandydat musi posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne np. dyplomy, zaświadczenia.
  • Kandydat musi być w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej uniemożliwiającej kształcenie artystyczne, wyższe (również wymagane są dokumenty potwierdzające, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać dwukrotności progu określonego w ustawie) .
  • Średnia ocen kandydata w poprzedzającym roku nie może być niższa niż 4,25.
  • Należy posiadać dwa listy rekomendacyjne, jeden od dyrektora poprzedniej szkoły.
  • Kwota jest przyznawana w ratach przez rok i wynosi 10 tys. zł brutto.
  • Dokumenty należy składać do 31 lipca 2014 roku.
Inne szczegóły dotyczące stypendium znajdziecie w regulaminie na stronie internetowej krakowskiego ASP. Myślę, że niektóre osoby powinny się tym zainteresować ;) To naprawdę świetna szansa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za poświęcony mi czas i komentarze.
Pozdrawiam Iselle ;)